KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Bu politikanın amacı AHLATÇI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından işlenen kişisel verilerin, yürütmekte olduğumuz faaliyetlerinden kaynaklanan ihtiyaçlar doğrultusunda en üst seviye veri güvenlik önemleri ile şeffaf, yaygın ve sürdürülebilir bir şekilde işlenmesini sağlamak, verisi işlenen kişilerin haklarının korunmasını garanti etmek için Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun şekilde kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasında izlenecek yöntem ve ilkeleri düzenlemektir.


6698 SAYILI KVKK UYARINCA KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 11.maddesi ile kişisel veri sahiplerine, verilerini işleyen veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili talepte bulunma hakkı tanınmıştır.
Veri sorumlusu olan şirketimize bu kapsamda yapılacak başvuruların KVKK 13.mad. uyarınca yazılı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle yapılması gerekmekte olup, başvuru yöntemlerini düzenleyen Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5.mad. ile başvuruların yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletileceği belirtilmiştir.
Başvuru hakkından yararlanabilmeniz için başvurunuzun aşağıdaki unsurları içermesi zorunludur:
1- Başvurunun Türkçe olması
2- Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
3- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası
4- Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi
5- Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası
6- Talep Konusu

Başvurularınızı Veri Sorumlusu iletişim adreslerine mevzuatın öngördüğü şekilde ve şartlarda yapabilirsiniz.


AYDINLATMA METİNLERİ


ÇEREZ POLİTİKASI

Bu Çerez (Cookie) Politikası şirketimiz tarafından veya şirketimiz adına yürütülen internet siteleri veya üçüncü parti internet siteleri (Google gibi) ile bu internet siteleri üzerinden erişilen ve kullanılan uygulamalar için geçerlidir.
Çerezler, web-sitelerinin, kullanıcıların deneyimlerini daha verimli hale getirmek amacıyla kullandığı küçük metin dosyalarıdır. Bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda (veya akıllı telefonlar ve tabletler gibi internet özellikli diğer cihazlarda) depolanabilecek dosyalar veya bilgi parçacıklarıdır. Bir çerez genellikle; alındığı internet sitesinin adını, çerezin süresini (cihazınızda ne kadar süre saklanacağı) ve genellikle rastgele şekilde oluşturulan kendine özgü bir sayı değeri içerir.
Yasalara göre, bu sitenin işletilmesi için kesinlikle gerekli olan çerezleri cihazınıza yerleştirebiliyoruz. Diğer çerez türleri için ise sizin tercihlerinize göre hareket ediyoruz.
Bu sitede farklı çerez türleri kullanılabilmektedir. Bazı çerezler, sayfalarımızda yer alan üçüncü şahıs hizmetler tarafından yerleştirilir. Ziyaretçilerin/Üyelerin/Kullanıcıların İnternet Sitesinden/Mobil Uygulamalardan en verimli şekilde faydalanabilmesi ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi için bu internet sitesinde Çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak, çerezlerin bu Çerez Politikasına uygun şekilde kullanılmasına onay vermiş oluyorsunuz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bu durum internet sitesi/mobil uygulama kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.
Çerez Türleri:
Gerekli çerezler, sayfada gezinme ve internet sitesinin güvenli alanlarına erişim gibi temel işlevleri sağlayarak internet sitesinin daha kullanışlı hale getirilmesine yardımcı olur. İnternet sitesi bu çerezler olmadan doğru bir şekilde işlev gösteremez.
Tercih çerezleri, internet sitesinin, tercih ettiğiniz dil veya bulunduğunuz bölge gibi internet sitesinin muamele ve görüntüsünü değiştiren bilgileri hatırlamasını sağlar.
İstatistik çerezler, İnternet sitesi sahiplerinin, isimsiz olarak bilgi toplayıp raporlama yaparak ziyaretçilerin web-siteleriyle nasıl etkileşim halinde olduklarını anlamalarına yardımcı olur.
Pazarlama çerezleri web-sitelerindeki ziyaretçileri izlemek amacıyla kullanılır. Amaç, bireysel kullanıcıya yönelik onun ilgisini çeken reklamlar göstermek olup yayıncı ve üçüncü taraf reklamcılara değer sağlamaktır.
Çerezleri ne amaçla kullanırız?
Çerezleri sitemizin kullanımını kolaylaştırmak, site ve ürünlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek amacıyla kullanıyoruz. Çerezler daha sonra sitemiz üzerinde gerçekleştireceğiniz işlemleri ve deneyimlerinizi hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir. Bu bilgiler sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayacak bilgiler değildir.
Sitemizde “oturum çerezleri” ve “kalıcı çerezler” olmak üzere iki türlü çerez kullanılabilir. “Oturum çerezleri” sitemizden ayrılana kadar cihazınızda tutulan geçici çerezlerdir. Kalıcı bir çerez ise, siz cihazınızdan silene kadar daha uzun süreli saklanmaktadır. Bu sürenin ne kadar olacağı o çereze ait süreye, ömre ve tarayıcınız ayarlarına bağlı olarak değişecektir.
Ziyaret ettiğiniz bazı sayfalar tanıtım faaliyetlerimizi ve internet sitesi geliştirmelerimizi desteklemekte olan üçüncü partilerle paylaşılabilecek bilgiler alabilir. Örneğin sitemize gelen ziyaretçilere dair internet sitesi kullanım bilgileri arama sonuçlarının iyileştirilmesi veya belli hizmetlerin yerine getirilebilmesi için üçüncü partilerle paylaşılabilir. Ancak bu bilgiler sizin kimliğinizi tanımlayamazlar.
Çerez ayarlarımı nasıl değiştiririm?
Web sitemiz için çerez kullanımını ve kabulünüzü dilediğiniz zaman değiştirebilir veya geri çekebilirsiniz. Ziyaretçilerin/Üyelerin/Kullanıcıların tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.
Çerezlere ilişkin tercihlerin, kullanıcının internet sitesine erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekmektedir.


VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

AHLATÇI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.; Çalışan, Çalışan adayı, Çalışan adayına referans olan üçüncü kişi, Çalışanın çocuğu, Çalışanın eşi, Müşteri, Resmi kuruma gönderilecek formu hazırlayan kişi ve Ziyaretçilere ait kişisel verilerin işlenmesi sürecini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işletmekte olup, kişisel verilerin işlenmesi esnasında alması gereken tüm idari ve teknik tedbirleri almakta ve ilgili kişilerin kişisel verilerine yönelik sahip oldukları haklarını etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamaktadır.


VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

  • Telefon numarası: +90 212 304 1919
  • KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi: ahlatciyatirim@hs03.kep.tr
  • İnternet adresi: https://www.ahlforex.com.tr
  • İletişim adresi: Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, T4 A Blok, Kat: -1 No: 256, 34485 Sarıyer İSTANBUL